Standard personvernerklæring

Publisert 8. desember 2021
This post thumbnail

Å skrive en personvernerklæring kan være tidkrevende dersom du ikke har gjort det før. En personvernerklæring skal inneholde informasjon om hvordan virksomheten behandler personopplysninger, men personopplysningsforordingen (GDPR) har ingen formelle krav til utforming. Det vil si at det ikke finnes noen formell standard for personvernerklæring. Allikevel er det en del faste, standard elementer som bør være med, det kan du lese mer om her.

Vi har også utarbeidet en standard personvernerklæring, eller en mal som du kan bruke gratis. Den finner du her: standard mal for personvernerklæring.

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson og Jan Ove Skogheim.