Slik behandler vi dine personopplysninger

Sist oppdatert: 30.01.2022

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

gdprcontrol.no er et samarbeid utviklet av selskapene Elefant Software AS og Relativt Enkelt AS. Behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via gdprcontrol.no er Relativt Enkelt AS. Det er sannsynlig at vi på sikt vil overføre eierskapet til gdprcontrol.no og ansvaret for personopplysningene som samles inn til et nytt rettssubjekt/selskap. Dersom dette skjer, så vil vi informere om det på epost og websider, men dette vil ikke i seg selv påvirke behandlingen av personopplysningene. For spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen, eller utøvelse av dine personvernrettigheter (innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, etc) ta kontakt med oss på dpo@gdprcontrol.no. Les mer om dine rettigheter.

Personopplysninger vi samler inn

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: epostadresse
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste

Vi bruker dine personopplysninger til å levere deg vårt nyhetsbrev som du har meldt deg på. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Når du bruker websiden vår sporer vi din lese- og handlingshistorikk. Dette gjør vi ved å bruke ulike verktøy for webanalyse, blant annet Fathom. Felles for disse verktøyene er at de ikke benytter seg av cookies og at dataene som behandles ikke kan bidra til å identifisere deg som person. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å melde deg av nyhetsbrevet. Vi vil også bruke epostadressen til å markedsføre gdprcontrol.no/com, samt tjenester og produkter knyttet til GDPR i annonseplattformer som tillater målrettet markedsføring basert på epost. Vi bruker også informasjonen i epostadressen (domenenavnet) til å målrette vår salgs- og markedsføringsaktivitet. Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettiget interesse, men du kan reservere deg fra denne behandlingen ved å sende oss en epost på reservation@gdprcontrol.no.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Denne personvernerklæringen er basert på en mal for enkel personvernerklæring fra gdprcontrol.no

© 2023 GDPRControl. Av Anders Svensson og Jan Ove Skogheim.